17 февруари 2016 г.

x86 или x64

ТАЗИ СТАТИЯ НЕ Е МОЯ

x86 е общото наименование на микропроцесорна архитектура, първоначално разработена и произвеждана от Intel. Архитектурата е наречена x86, защото първите процесори от тази фамилия са обозначавани с номера, завършващи на 86: 8086, 80186, 80286, 80386 (впоследствие i386) и 486 (i486). Водена от маркетингови съображения и ограничена от невъзможността да защити търговска марка върху число, Intel решава да именува следващите процесори от тази фамилия с имена вместо с числови обозначения (Pentium, Core). В крайна сметка обаче, името x86 остана като име на цялата фамилия.

Архитектурата на два пъти е била разширявана към по-голям размер на машинната дума. Първите процесори от тази фамилия са 16-битови. През 1985 г. Intel пуска 32-битовия процесор 386. Обикновено обозначението x86 се използва за 32-битовата архитектура, като освен него се използва и IA-32 (Intel Architecture 32-bit). През 2003 г. AMD пусна на пазара процесора Athlon 64, който разшири архитектурата до 64 бита. 64-битовата x86 архитектура се обозначава с x86-64, като освен него се използват и други обозначения: AMD64 (от AMD), EM64T или IA-32e (от Intel) и x64 (от Microsoft).

Една от основните черти на x86 архитектурата е пълната софтуерна обратна съвместимост. Това означава, че всеки нов член на фамилията може да изпълнява програмите, които са били създадени за неговите предшественици. Тази съвместимост е една от предпоставките за огромния успех на x86 архитектурата.

В компютърната архитектура, 64 битовата система означава използването на процесори, които имат шини с дължина и адресни шини от 64 бита (8 октета). Също така 64 битовото ЦПУ и АЛУ (Аритметико-Логическо Устройство) архитектурите са тези, които са базирани на регистри, адресни шини или шини за данни на точно такива размери. От софтуерна перспректива, 64 битова машина означава използване на код с 64 битови виртуални адреси на паметта.

ВНИМАНИЕ:

Относно операционните системи. Ако разполагаш с х86 операционна система, тоест 32 битова, ти можеш да си качиш САМО 32 битова дистрибуция на който и да е уиндоус. От друга страна, ако машината ти е с 64 битова - можеш да качиш и 32 и 64 битови операционни системи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар