17 февруари 2013 г.

Твоята прекрасна младост...

Твоята прекрасна младост,
твоята душа красива
носят във сърцето сладост
и от нея то прелива,
пълно с радост.

Твоите очи засмени,
твоята усмивка мила,
и в живота, и на сцена
сто сърца са покорили.

Знам, че нямаш много време -
то ти е до болка скъпо -
и не ще ти бъда бреме,
Пътя свой не ще престъпиш
зарад мене.

Твоите черти тъй нежни,
твоите ръце изящни -
меки, топли, белоснежни
са на допир тъй приятни.

8 февруари 2013 г.

Полети

Изпълнение на песента от Любомир Кузев - Полети

Погледнах те, момиче младо,
право в сините очи -
виждам в тях аз птица да лети!
Обзема ли те пак тъга,
ти крилете разпери,
взри се в синевата, полети!
Полети, полети...
Полети, полети...
Взряна в синевата, полети...

Над града, над къщите, колите...
над всичко ти се понеси,
взряна в синевата, полети!
Макар и трудно да е то,
и вятърът да те сломи,
взряна в синевата, ти лети!
Полети, полети...
Полети, полети...
Взряна в синевата, ти лети...
Полети, полети..
Полети, полети...
Далече от тъгата, ти лети...

Полети, полети...
Полети, да, полети...
Взряна в синевата, полети...
Макар небето да е тъмно,
светят там безброй звезди;
право към луната, полети...
Когато заранта отвори
сините си две очи,
знай, че си летяла… и помни!
Да, полети, полети!
Полети, да, полети!
Взряна в синевата, полети!