28 юни 2011 г.

Пародии: Нети - Луната спи

Петелът спи.


Петелът спи безплътен призрачен сън.
И песът спи – със кучешко търпение.
Петелът спи – кокошки квакат навън.
Петелът спи, петееелът спи.
Петелът спи, а някой краде жици, друг
изкъртва греди.
Съвсем тихо.
Петелът спи, а някой плете чифт терлици
Петееелът спи.

Петелът спи, а също стадо кози.
И песът спи със тъпо упоение.
Петелът спи, а някой друг пък коси.
Петелът спи, петееелът спи.

Петелът спи, а някой краде жици, друг
разбива коли.
Съвсем тихо.
Петелът спи, а някой плете чифт терлици.
Петееелът спи.

Петелът спи безплътен призрачен сън.
И песът спи – със кучешко търпение.
Петелът спи, а чужди мургави вън...
Петелът спи, петееелът спи.
Петелът спи, а някой краде жици, друг
изкъртва греди.
....