24 януари 2016 г.

Единици за информация в компютрите

Байт (на английски: byte, означение В) e единица за обем на информация, записана в цифров (двоичен) вид, тоест с 1 или 0.

Информационната единица байт е по-голяма от единицата бит, представя се от осем двоични бита и се явява основна информационна единица, използвана като мярка за количеството на информацията от нейното вътрешното представяне в компютрите и техните устройства. Байтът е извън системна единица за измерване на информацията и се използва само при компютрите. Приемането му като основна информационна единица за количество информация е свързано с появата на персоналните компютри още в началото на осемдесетте години на 20 век и до момента той си остава такава. В този случай може да се счита, че използването на байта като основна информационна единица в известна степен е исторически обусловено.
Информацията, която може да се запише в един байт, е числова (десетична) стойност в интервала 0 – 255. В двоичен код нулата се записва с осем нули, а 255 – с осем единици. Стойността 255 се получава, като се съберат „теглата“ на всеки един от разрядите.
Байтът е най-малката единица двоични данни, която даден компютър може да адресира. В наши дни под байт почти винаги се разбира информация, съставена от 8 бита (1 byte = 8 bits), макар че в миналото са проектирани и компютри, използващи шестбитови, седембитови и деветбитови байтове (например PDP-10 или UNIVAC 1100/2200).


ЕТО И ДРУГАТА КРАЙНОСТ:А ето нещо за мерните единици, което много хора бъркат:„„„

Но има и още нещо интересно:


В практиката се използват различни единици за информация, които са кратни на бит, като байт (8 бита), килобит (равен или на 1000 бита, или (по-неправилно) на 210 = 1024 бита), мегабит (равен или на 1 000 000, или (по-неправилно) на 220 = 1 048 576 бита), и т. н. (виж таблицата).

Единици, кратни на бит
С десетични представки по ISOС двоични представки по IEC
ИмеОзначениеСтойностИмеОзначениеСтойност
килобитkbit103кибибитKibit210
мегабитMbit106мебибитMibit220
гигабитGbit109гибибитGibit230
терабитTbit1012тебибитTibit240
петабитPbit1015пебибитPibit250
ексабитEbit1018ексбибитEibit260
сетабитZbit1021себибитZibit270
йотабитYbit1024йобибитYibit280

Компютрите обикновено обработват битовете на групи с фиксирана големина, условно наречени „думи“. Броят на битове в една дума варира в зависимост от модела на компютъра, обикновено между 8 до 80 бита, или дори повече при някои специализирани машини.
Международните организации ISO и IEC с общия си стандартISO/IEC 80000 определят, че символът за означаване на единицата за информация трябва да бъде „bit“, и същият символ трябва да се използва във всички кратни на единицата, например „kbit“ (за килобит). Въпреки това широко се използва и малката буква „b“ (например „kb“ за килобит). Главната буква „B“, както по стандарта, така и в практиката, е символ за означаване на байт.
В телекомуникациите (включително и в компютърните мрежи), скоростта за предаване на данни обикновено се измерва в единицата „бит за секунда” (bit/s) или в нейни кратни, например kbit/s. Тази единица не бива да се бърка с бод (baud) – единица за броя на импулсите за една секунда.

Последното, с което мисля и да завърша тази статия, е, че когато ви предложат интернет с 24 Mb в секунда, не си мислете, че това е много. 24Mb = 3MB, което не казвам, че е малко, но 1 песен се сваля за 2 сек, ако не е много дълга. 1 сериал от 20 мин - минута и половина, а филм, от нормалните на един диск със средно качество 700 MB ще се влачи 4-5 минути. 

Но ако искате филм с blue ray, даже и рипнат, той ще е 4.35 GB в този случай.

http://zamunda.net/banan?id=456952&hit=1&t=movie&search=BR%20rip

Тогава, при скорост от 24Mb/sec, ще се сваля  40-50 минути, ако връзката е по-бавна, може и час.


Няма коментари:

Публикуване на коментар