28 януари 2016 г.

Видео камери

Уеб камера е видеокамера, която може да предава видео в реално време през World Wide Web, програма за чат (например Skype) или друга компютърна програма, в която има опция за видео връзка.


Уебкамери се наричат и видеокамери, които качват изображения на уебсървър, непрекъснато или през определен период от време. Това може да бъде постигнато чрез камера, включена към персонален компютър или чрез по-специализирана апаратура.

Започнати през 1991 г., първата уебкамера била използвана от Trojan Room coffee pot в департамента по компютри при Кеймбриджкия университет. Тази уебкамера сега е забравена, като за последно е работела до 22 август, 2001 г. Последното изображение, което тя е направила все още може да се види на официалната интернет страница на уебкамерата.

Уебкамерите могат да бъдат използвани за охранителни цели. Съществува софтуер, който позволява на свързаните с персонален компютър уебкамери да следят за движение и звук, и да ги записват, когато ги засекат. Записите могат да бъдат съхранявани в компютъра, изпращани на определен имейл или качвани в интернет. В един нашумял криминален случай, компютърът изпраща снимки от уебкамерата на имейла на собственика и по този начин полицията установява самоличността на крадеца, въпреки че компютърът е откраднат.

Най-популярни за CCTV (на английски: Сlosed Circuit TeleVision, CCTV – система за телевизия със затворен контур) е процес, който се осъществява с помощта на оптично-електронни устройства, предназначени за визуален контрол или автоматичен анализ на изображения (автоматично разпознаване на лица, регистрационни номера).са видеокамерите на база на CCD-матрици. 

Основни производители на такива матрици са Sony, Panasonic, Samsung, LG, Hynix. Тяхното използване позволява да се създадат достъпни като цена и високи като качество изделия за широко използване. Обикновено разликата между камери, базирани на матрици от различни производители, се проявява в сложни условия за осветление. В гамата продукти на всеки производител присъстват като евтини и стандартни по параметрите матрици, така и матрици с повишена резолюция и/или чувствителност.
Според конструктивните особености камерите се подразделят на:


- Модулни видеокамери – безкорпусни устройства, предназначени за инсталация в различни корпуси (кожуси, полусфери и т. п.)

- Минивидеокамери – видеокамери в квадратни или цилиндрични корпуси, обикновено се използват като готово изделие за инсталация вътре в помещения.

- Ъглови видеокамери – обикновено са полусфера, която се слага на тавана в помещението.

- Корпусни видеокамери – отделно устройство, което може да бъде използвано в различни условия, като в помещение, така и при използване на херметични корпуси с подгряване извън помещенията. За функциониране на даден тип камера се изисква обектив. Другото име — видеокамери със стандартно изпълнение.

- Термични видеокамери – камери, които „виждат“ в инфрачервения спектър и дават многоцветно изображение с предварително настроена скала на температурите, като червеното е най-топлият цвят, а синият – най-студения.

- Улични видеокамери – всяка видеокамера, инсталирана в съответен корпус с подгряване, или специална видеокамера, подходяща за експлоатация извън помещение. 

- Управляеми (поворотни или скоростни видеокамери) – комбинирано устройство, състоящо се от камера, трансфокатор и поворотно устройство. Най-популярни са т. нар. интегрирани камери, направени във вид на купол

- Хиростабилизирани видеокамери – видеокамери, които се използват на подвижни обекти с цел получаване на стабилизирано изображение.


Според изходния сигнал видеокамерите се подразделят на аналогови и дигитални (работещи в мрежа) IP камери.


Според начина на трансфер на данните видеокамерите се делят на жични и безжични. Последните в състава си имат предаващо устройство и антена. Трансформация на сигнала се осъществява на честотите 2÷2,5 GHz. Към безжичните се отнасят и Wi-Fi-видеокамерите.


Обективи

Обектив – устройство, предназначено за фокусировка на светлинния поток на матрицата на видеокамерата.


Обективите се делят на монофокални (обектив с постоянно фокусно разстояние), вариофокални (обектив с ръчно променливо фокусно разстояние) и трансфокатори (обектив с дистанционно променливо фокусно разстояние).


Според начина на управление на диафрагмата обективите се делят на обективи с фиксирана диафрагма, с управление на диафрагма Direct Drive и с управление на диафрагма Video Drive.

Прескачаме петте вида остарели устройства за запис на видеото от камерите.


Дигитални регистратори — съвременни устройства за запис върху твърд диск (HDD). Подразделят се на видеосървъри (базирани върху ПК под управление на Windows или Linux, със специализирана платка за видеозахват и софтуерна програма за запис и обработка на видеото, или на специално сглобен специализиран компютър, който се явява ядро на голяма система за безопасност) и некомпютърни видеорегистратори (DVR) (non-PC или Stand-alone).

И най-новите камери на пазара:

AHD (Analog High Definition) е нова технология, позволяваща пренос на видеосигнал с мегапикселова резолюция (720p/1080p) по коаксиален кабел на разстояние до 700 м. (RG6). Този вид системи не изискват изграждането и конфигурирането на мрежа, използват традиционната схема на свързване с коаксиал и BNC конектори между камерата и видеорекордера, което прави възможно използването на съществуващи коаксиални трасета. Предимство са и трибридните записващи устройства - AHD/аналог и IP камери в едно с автоматично разпознаване! Поради липса на компресиране на сигнала в камерата технологията позволява наблюдение с мегапикселова резолюция без закъснение накъсване и без сложно конфигуриране. Липсата на допълнителни мрежови устройства - сървъри и софтуер, прави AHD системата оптималното решение за мегапикселово видеонаблюдение – икономично, лесно за инсталация, надеждено и опростено.

Други специализирани регистратори — различни типове устройства се използват за решение на отделни задачи на видеонаблюдението. Например, за запис и съхранение на информацията от камери на системата за видеонаблюдение, в Московския метрополитен се използва взривозащитена флаш-памет.


Няма коментари:

Публикуване на коментар