24 януари 2016 г.

История на Интернет

След като Съветският съюз изстрелва в орбита „Спутник“, през февруари 1958 година в Департамента на отбраната в Съединените щати се създава Агенцията за сложни изследователски проекти (Advanced Research Projects Agency, ARPA), с цел възстановяване на американското техническо превъзходство. Към нея е създадена Служба за технологията за обработка на информация (Information Processing Technology Office, IPTO), която трябва да продължи разработките на програмата Полуавтоматична наземна среда, свързала за пръв път в мрежа радарните системи в цялата страна. Задачата на IPTO е да подобри надеждността на военните комуникационни мрежи и като първа стъпка да свърже компютърните мрежи на няколко централни военни структури.

[Само за вмъкна, че всички новости и иновации идват от военните, на тях е най-големия бюджет, а заедно с тях са и секретните служби]

На 29 октомври 1969 година в Менло парк, Калифорния, ARPA прави демонстрация на комуникация между компютри, посредством обмен на пакети. Така два компютъра са свързани в мрежа, която впоследствие се разраства и става известна под името ARPANET. През следващите години ARPANET се превръща в световна мрежа. Службата е оглавена от Джоузеф Карл Робнет Ликлайдер, който има значителен опит в компютърните мрежи и е привърженик на създаването на универсална мрежа.

Кой е Джоузеф Карл Робнет Ликлайдер? 

Роден през 1915 г. в Сейнт Луис. Завършва Вашингтонския университет с бакалавърска степен от три специалности: физика, математика и психология. Написва докторска дисертация върху психоакустика. През 1942 г. работи в лабораторията в Harvard University. През 1950 г. заминава да работи в Масачузетския институт по технологии, където започва да се интересува в областта на компютърните технологии. 

"Аз предложих идеята за необходимостта от компютри, работещи в реално време.“ 

През 1962-1964 работи в ARPA и полага основите на на ARPANET. 

"Изразих идеята за необходимостта от създаване на мрежа от компютри с безплатен достъп до всяко лице, на всяко място на света в неговите ресурси." 

Licklider нарича духовен баща на глобалната мрежа, един човек, който е посял семената на Интернет.

Приносът Licklider за появата на Интернет е огромен, и се състои от идеи и принципи, а не заради изобретения и технологии. Licklider предвижда бъдещата потребност от компютри в мрежа с прости потребителски интерфейси. Неговите идеи са свързани си с компютърни графики, интерфейси, работещ на принципа насоките и селекцията (точка-и-клик), дигитални библиотеки, за електронна търговия (е-търговия), дистанционно банкиране (онлайн банкиране), както и на софтуер, за да бъдат пуснати в мрежата.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Думата Интернет се използва за първи път за описание на междумрежовото свързване в единна глобална компютърна мрежа, която използва протоколния стек TCP/IP. Това става в публикуваната през декември 1974 година спецификация на протокола TCP, написана от Винт Сърф, Йожен Далал и Карл Съншайн.

През следващите години идеята за TCP/IP се развива и реализира в някои операционни системи. Впоследствие ARPANET е преустроена да работи на основата на TCP/IP и от 1 януари 1983 година започва да функционира, използвайки TCP/IP. През следващите години мрежата става известна като Интернет.

През 1988 година започва включването на комерсиални компании в световната мрежа. Създадени са първите компании доставчици на интернет услуги. Широкото разпространение на TCP/IP позволява бързо разрастване на Интернет. 

Все повече компютърни мрежи се включват към Интернет. На 6 август 1991 г. е обявен проектът World Wide Web за всеобхватна информационна система от хипертекстови документи, с което популярността на Интернет започва бързо да расте сред обществото.

През януари 2009 година AMD оценява броя на Интернет потребителите на 1,5 милиарда.


Информацията е взета от уикипедия:

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82

Няма коментари:

Публикуване на коментар