21 януари 2016 г.

Черен хумор

- Даваш ли, даваш, Балканджи Йово, хубава Яна на турска вяра?
- Ръцете си давам, Яна не давам на турска вяра!


Отрязали му ръцете.


- Даваш ли, даваш, Балканджи Йово, хубава Яна на турска вяра?
- Краката си давам, Яна не давам на турска вяра!


Отрязали му краката.


- Даваш ли, даваш, Балканджи Йово, хубава Яна на турска вяра?
- Езика си давам, Яна не давам на турска вяра!


И тъкмо палачът му изпънал езика и се подготвил да му го отреже, когато се намесила хубавата Яна, която гледала отстрани:


- Спрете! Спрете! - развикала се истерично тя, изтичала до площада и, като се надвесила над осакатеното му тяло, прошепнала тихичко в ухото му - Йовчо, миличък, Доган ще ме води на Тасос да се женим, ще ми дадеш ли благословията си преди да ти отрежат езика?

Няма коментари:

Публикуване на коментар