24 януари 2016 г.

Какво е FTP?

FTP:


File Transfer Protocol (Протокол за пренос на файлове, FTP) представлява мрежов протокол от тип клиент-сървър, предоставящ възможност за обмяна на файлове между машини, свързани в локална мрежа или в Интернет.
Протоколът за пренос на файлове използва TCP за комуникация между клиент и сървър. Клиентът е специално разработена програма, чрез която се предоставя лесен начин за използване на възможностите за комуникация. Съществуват множество FTP-клиенти, които могат да се ползват безплатно и такива, които са платени. Повечето от тях са графични, като малката част текстови (конзолни) клиенти са предназначени за специалисти с по-задълбочени познания за FTP или са предназначени за строго специфични системни задачи.
Протоколът предоставя възможността за изпълняване на операции на сървъра като показване на съдържанието на директории, смяна на директорията, създаване на директории и триене на файлове.
Свързването със сървъра може да бъде „нормално“ или „анонимно“. При нормалното свързване достъпът до сървъра се осигурява само при използването на потребителско име и парола на потребител с достатъчни права. Анонимно свързване се осъществява с потребителско име anonymous и каквато и да е парола и може да се използва за сървъри, които позволяват такъв достъп. 
Модерните браузъри поддържат свързването с FTP-сървъри с цел изтегляне или показване на файлове в зависимост от вида на файла и възможностите на браузъра. 
За управление на данни на FTP-сървър (вкл. създаване на директории, триене на файлове и смяна на директории) има наличен софтуер. Някои операционни системи (напр. дериватите от UNIX и OS/2) имат включен такъв софтуер в основния си пакет. 
Разработките на протокола включват варианти за криптирана комуникация и пренос на данните, наречени SFTP и FTPS, на основата на SSH.
Протоколът работи в два режима - двоичен или текстов ASCII режим.

Какво е SFTP?

SFTP идва от SSH file transfer protocol и е протокол, предлагащ трансфер и манипулация на файлове през мрежова връзка. Обикновено се ползва с протокола SSH-2, предлагащ сигурен трансфер на потока данни.
Протоколът все още не е официален стандарт. Последната спецификация е Internet Draft, дефинираща версия 6 на протокола, но най - използвана в момента е версия 3, ползвана от OpenSSH SFTP сървъра. Много Windows базирани разработки ползват версия 4 на протокола, която има по - малко допирни точки с Unix платформата.

Какво е FTPS?

FTPS (още известен като  FTPESFTP-SSLS-FTP and FTP Secure) е разширение на вече съществуващия File Transfer Protocol (FTP) което добавя поддръжка на Transport Layer Security (TLS) и на  Secure Sockets Layer (SSL) криптиращи протоколил

Какво е SSH?

SSH (на английскиSecure SHell - Сигурна обвивка) е мрежов протокол, позволяващ криптирано предаване на данни. Разработен е от SSH Communications Security Ltd Най-често се използва за изпълняване на команди на отдалечена машина, прехвърляне на файлове от една машина на друга и самото й менажиране. Предоставя високо ниво на автентификация и сигурност по време на комуникацията между машините през незащитена връзка. Проектиран е да замести подобни протоколи, като например TELNET, rsh и rexec на Бъркли, rloginrcp, rdist.
Всеки път, когато от компютър се изпращат данни към мрежата, SSH автоматично ги криптира. След получаването им от крайния потребител, SSH отново автоматично ги декриптира. Този процес се нарича прозрачно криптиране ( на английскиtransparent encryption ). Така потребителите могат да работят нормално, без да подозират, че техните съобщения се криптират, така че да бъдат безопасно използвани в мрежата.
SSH използва клиент/сървър архитектура. На сървъра се инсталира SSH програма от системния администратор, която приема или отхвърля изпратените заявки от SSH клиент до самата нея. Всички заявки между клиента и сървъра са сигурно криптирани, за да не могат да бъдат модифицирани.
SSH може да бъде използван от машини с различна операционна система, като WindowsUnix, Macintonsh и OS/2.

1 коментар: