25 януари 2016 г.

Peer-to-peer

Peer to peer или изписвано още peer-to-peer, съкращавано като P2P, произнася се пиър ту пиър, представлява разпределена мрежова архитектура, съставена от участници, които отдават част от своите ресурси (като процесорна сила, дисково пространство, ширина на мрежовата връзка) директно на разположение на другите мрежови участници без необходимост от централна мрежова инстанция(като сървъри или трайни хостове). Участниците (пиъри, английски peers, от peer - същ. равен, на същото ниво, гл. равнявам се) са едновременно „снабдители“ и „потребители“ на ресурси за разлика от традиционния клиентско-сървърен модел, където само сървърите дават (снабдяват), а клиентите - консумират въпросните ресурси.

Това е компютърна мрежа с равноправен достъп и следователно няма сървър и всички участници могат да качват файлове или да ползват предимствата на компютърната мрежа. Могат да се свързват със следните топологии:

1) Шинна топология:

WS WS WS (Work Station-работна станция)
| | |
---------------|
 | |=======⇒BMC коаксиален кабел
 WS WS

2) Тип звезда: схемата е подобна, но в този случай за връзка се използва не LAN (Local Area Network), а HUB
3) Кръгова:

             ----WS----
             | |
             |     WS
             WS    |
             |     |
             ----WS----

Използват се кабели (FTP, UTP) и конектори от типа RJ45.
4) Wireless: така познатите на всички безжични мрежи. Две PC-та свързани с UTP чрез модем. Използват TCP/IP протоколи
Няма коментари:

Публикуване на коментар