24 януари 2016 г.

Интернет - какво, как, защо?

"Интернет е глобална система от свързани компютърни мрежи, която чрез стандартен комплект протоколи TCP/IP обслужва милиарди потребители по целия свят. Нарича се още нет или мрежа. Тя представлява мрежа от мрежи, съставена от милиони частни, обществени, академични, търговски и държавни мрежи с най-различен обхват – от местен до глобален, в различни преносни среди и свързани помежду си чрез сложна система от мрежов хардуер и софтуер. Интернет служи за отдалечен достъп до голямо разнообразие от информационни ресурси и услуги, най-известни сред които са взаимосвързаните хипертекстови документи на World Wide Web (WWW) и електронната поща."

Какво е TCP/IP?


"Transmission Control Protocol / Internet Protocol представлява семейство Интернет протоколи (на английски: Internet protocol suite) IPS e модел на семейство от протоколи за комуникация между компютрите, който се използва в Internet и в почти всички други съвременни компютърни мрежи. 

Този модел се състои от много протоколи, но тъй като ключова роля имат протоколите TCP и IP, името се определя от тях. Моделът TCP/IP е създаден през 1980 г. заради необходимостта от единен начин за комуникация между компютрите, като по този начин предоставя възможност мрежите да бъдат свързвани помежду си. В модела TCP/IP информацията се пренася под формата на пакети."

[За преноса на инфо в мрежата и пакетите в следващ пост]"Повечето традиционни комуникационни средства имат аналози, адаптирани към технологията на Интернет. Така например телефонните или телевизионните услуги стават основа съответно на интернет телефонията и интернет телевизията, а издаването на вестници е трансформирано в уебсайтове, блогове и фийдове. Интернет позволява или ускорява възникването на нови форми на общуване между хората, като незабавни съобщения, интернет форуми и социални мрежи."


[Например моят интернет идва през коаксиален кабел и данните се преобразуват в MODEM (MOdulator DEModulator]ИСТОРИЯ:


"Създаването на Интернет датира от 60-те години на 20 век, когато Съединените щати финансират изследователски проекти на различни военни институции, целящи изграждането на устойчиви разпръснати компютърни мрежи. Тази дейност поставя началото на международни усилия за развитието на нови мрежови технологии, което довежда до комерсиализирането на международната мрежа в средата на 90-те години и популяризирането на множество нейни приложения в практически всяка област на съвременния живот."


"Интернет няма централизирано управление нито от гледна точка на техническата реализация, нито в областта на достъпа и употребата, а всяка съставна мрежа използва собствени стандарти. Само най-общите дефиниции на двете основни именни пространства в Интернет, IP-адресите и Domain Name System, се задават от поддържащата организация ICANN. Стандартизацията на основните протоколи и технически конвенции се извършва от IETF."


Какво е ICANN?


"ICANN отговаря за регистрациите на IP-адресите (на IPv4 и IPv6) и определянето на адресни блокове на Regional Internet Registry, за поддържане на домейните от първо ниво. Най-видима за интернет потребителите е политиката на ICANN за интернализация на DNS системата и въвеждане на нови Top Level домейни. Техническата работа на ICANN е предоставена на IANA."


Какво е IETF?


"Работната група за интернет инженеринг (Internet Engineering Task Force, IETF) развива и популяризира Интернет стандартите, в тясно сътрудничество с организации по стандартизация като W3C и ISO/IEC и се занимава по-специално със стандартите на TCP/IP. Тя е отворена организация по стандартизация, без официално членство или изисквания за членство.


Всички участници и мениджъри са доброволци, въпреки че работата им обикновено се финансира от техните работодатели или спонсори; например, настоящия председател се финансира от VeriSign и Националната агенция за сигурност на правителството на САЩ."


По данни на pingdom броят на потребителите на Интернет през 2012 г. е 2,1 млрд. души. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар