24 януари 2016 г.

Мрежово оборудване


Функционална схема на мрежово оборудване

Функционална схема на мрежово оборудванеМрежово оборудване:


Чрез него се организира ефективното функциониране на комуникационните мрежи. Комуникационните протоколи позволяват да се съединят няколко мрежи или сегменти на мрежите чрез използване на концентратори, мостове, комутатори и
маршрутизатори.

Повторител (Hub)
Мрежово оборудване, което усилва сигнала по мрежовия кабел, който затихва на разстояние по-голямо от 100 м. Той работи на физическо нива, не изисква програмно осигуряване и представлява обикновено автономно устройство. Компютрите, свързани към повторителя се считат принадлежащи на един сегмент. Количеството на компютри в един сегмент не може да надвишава 50.

Многопортов повторител концентратор

Мост (Bridge)

Мрежово оборудване, което обединява две или повече мрежи. Обикновено това е компютър с няколко мрежови карти, към всяка от които е свързан сегмент на локалната мрежа. Основна задача на моста е да осигурява прозрачна връзка между абонати от различни мрежи, чрез транслация и филтрация на MAC-кадри.  Основна функция на моста се явява ограничаване на потока данни между сегментите на мрежата, поради което е важно те да бъдат правилно разположени.

За целта се използва правилото 80/20, в съответствие с което около 80% от трафика трябва да е локален и само 20% -външен.


Комутатори (Switch)
Мрежово оборудване, което съчетава функциите на многопортов повторител и високоскоростен мост. Работи както на канално, така и на мрежово ниво. Създава таблица на МАС-адреси чрез които разпределя трафика в мрежата.


Маршрутизатор (Router)
Мрежово оборудване, което свързва сегментите на мрежата през мрежовото ниво. Отличава се от моста по това, че може да чете адресите на  мрежовите устройства и да филтрира и насочва пакетите в съответствие с таблици за маршрутизация.

Шлюз (Gateway)
Мрежово оборудване, което осигурява взаимодействие на системите и мрежите, които използват несъвместими протоколи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар