25 януари 2016 г.

World Wide Web Consortium (w3c)

World Wide Web Consortium (W3C) е основната организация по стандартизация, установяваща международни стандарти за WWW (или съкратено W3), Организацията е основана като консорциум за насърчаване на съвместимостта на World Wide Web технологии като HTMLXHTMLXMLRDFCSSPNGSVG, и SOAP.
Консорциумът е съставен от организации-членки, които поддържат екип от служители на пълен работен ден, с които работят заедно за утвърждаването на стандарти за World Wide Web. Към 22 ноември 2010 г., W3C има 324 членове. 
W3C се занимава и с обучение и работа на място, разработва софтуер и служи като открит форум за дискусия относно уеб стандартизацията.

W3C е основан от Тим Бърнърс-Лий през октомври 1994 г., малко след като той напуска Европейската организация за ядрени изследвания CERN. Основан e в Лабораторията по компютърни науки на Масачузетския технологичен институт с подкрепата на Европейската комисия и DARPA. W3C е ръководен от неговия основател, Тим Бърнърс-Лий, създателя на WWW и основнния дизайнер на протоколите URL и HTTP, а също и на HTML.

Кой е Сър Тимъти Джон Бърнърс-Лий?

Сър Тимъти (Тим) Джон Бърнърс-Лий (на английскиSir Timothy John Berners-Lee) е английски физик и компютърен специалист, основоположник и създател на World Wide Web. Днес той е директор на консорциума W3C (World Wide Web Consortium), който създава различни стандарти за WWW. Има няколко почетни докторски степени.

През март 2000 година списанието Times включва Тим Бърнърс-Лий в списъка на „100-те най-важни личности на 20-ти век“. На 15 април 2004 година става първият получател на новоучредената награда „Награда за технология на хилядолетието“. Същата година е посветен в рицарство от кралица Елизабет II и му е дадена наградата Орден на Британската империя.

През 1984 г. цялото му внимание е погълнато от обработката и представянето на резултатите от научни изследвания в реално време — това е проблем, който от дълго време стои нерешен в ЦЕРН. Неговата програма ENQUIRE се оказва подходяща, защото поддържа произволни хипертекстови връзки, облекчавайки режима на търсене. Трябва само да стане многопотребителска, платформено-независима система. Бърнърс-Лий се заема с тази нелека задача.

Отношението на неговите по-възрастни колеги е много скептично. В средата на 1980-те години представата за удобен потребителски интерфейс е съвсем неясна, което се обяснява с тогавашното ниво на развитие на компютрите. Никой не вярва, че този учен ще успее да достъпи хипертекстовата база чрез клавиатурата на своя компютър NeXT. Основната тежест на задачата пада на Бърнърс-Лий и Робер Кайо (белгиец, компютърен специалист с много остроумен и весел характер), наричан „дясната ръка“ на създателя на World Wide Web, който след завършването на този проект работи самостоятелно по други проекти.

Компютърът NeXT, използван от Бърнърс-Лий и Кайо като първияуебсървър в света

През есента на 1990 г. сътрудниците на ЦЕРН получават за ползване първия уебсървър — CERN httpd и уеббраузър, написани от Бърнърс-Лий в програмната среда (операционна система) NeXTStep. Удобството на реализацията с името „документирана вселена“ става очевидно за всички. През лятото на 1991 г. проектът "WWW", покорил вече учените в Европа, пресича океана и се влива в проекта „Internet“. Възниква паралелния свят на новосъздадените абревиатури: URLHTTPTCPHTML. Първият уебсайт е направен в ЦЕРН и се появява онлайн на 6 август 1991 година.


През 1994 г. Бърнърс-Лий е поканен да оглави катедра в Масачузетския технологичен институт (MIT). Тогава той създава и оглавява и международния консорциум W3C, който създава и усъвършенства стандартите за технологията WWW. Днес консорциумът на Бърнърс-Лий W3C се грижи глобалната мрежа да остане открита, без патент, непритежавана от никого и безплатна.


НАСТОЯЩИ ПРОЕКТИ:

През юни 2009 г. британският министър председател Гордън Браун назначава Тим Бърнърс-Лий да работи съвместно с английското правителство за да направи по-лесен достъпа до отворени данни. Заедно с професор Найджъл Шадболт той работи по проекта data.gov.uk, имащ за цел да предостави почти всички публични данни, получени по официален път от правителството, за свободна употреба. Според думите на самия Бърнърс-Лий от април 2010 година, това е културна промяна в положителна посока, тъй като всички данни и всяка информация от обществения сектор би трябвало да са свободно достъпни, освен когато отказът на достъп е добре обоснован.

През ноември 2009 г. той създава Фондацията World Wide Web. Той също така е един от пионерите в полза на мрежовата неутралност, и изразява мнението, че доставчиците на Интернет трябва да осигуряват свързаност, а не да контролират или следят своите клиенти без тяхното специално разрешение и съгласие. Бърнърс-Лий стои зад идеята, че мрежовата неутралност е вид основночовешко право и компании и правителства, които следят активността на отделни индивиди онлайн, нарушават тези основни човешки права.

През октомври 2009 той признава, че двете наклонени черти (//) в уеб адресите всъщност са ненужни, но по времето на създаването им са изглеждали като добра идея.[19]

Няма коментари:

Публикуване на коментар