22 февруари 2016 г.

Какво означават жестовете?

ТАЗИ СТАТИЯ НЕ Е МОЯ

ЗНАЧЕНИЕ  НА ЖЕСТОВЕТЕ

РЪКОСТИСКАНЕ
-Ръкуване само с пръсти („не се дръж така приятелски с мен”, недоверие, дистанция);
-Ръката ми е върху тази на партньора („аз доминирам в това взаимоотношение”);
-Обръщане на ръката на партньора / „искам да сме приятели, харесваш ми”, но и „мога ли да ти се доверя”);
-Уверено ръкостискане („чувствам се добре, спокоен съм, мога да съм с теб и без теб”, равнопоставеност).

ПОЗИ ПРИ СЯДАНЕ
-Кръстосани ходила („нямам доверие, ще крия чувствата си, малко ме е страх”);
-Крак върху странична облегалка на кресло („не ме е грижа, не ме интересува, разсеян съм”);
-Кръстосани крака, а ръцете на тила („вярвам в себе си, аз съм по-добре от вас”);
-Тялото леко приведено напред („склонен съм да те приемам като равен, а ти готов ли си за същото”);
-Лактите са отпуснати на облегалките, краката надолу („имам достатъчно грижи, за да се вълнувам сега от твоите”).

НАЧИН НА СТОЕНЕ
-Ръце на хълбоците („уверен съм, кажи бързо, за да ти кажа после аз”);
-Ръце скръстени пред гърдите („не съм сигурен, че ти вярвам, не пристъпвай напред”);
-Ръце, отпуснати зад гърба („аз отговарям тук!”);
-Ръце, отпуснати до тялото („спокоен съм, вярвам в себе си”);
-Глава, подпряна с ръка („досадно ми е, не внимавам”);
-Пръстите образуват купол пред тялото („заинтересован съм от това, което чувам);
-тялото е леко приведено, ръцете са на масата („слушам внимателно, интересуваш ме, готов съм да помогна”).

КАКВО ОЗНАЧАВАТ ТЕЗИ ЖЕСТОВЕ?
-Потриване с ръце („възбуден съм”);
-Почукване по масата („досадно ми е, нямам търпение4);
-Допири по лицето („съмнявам се, мисля за нещо”);
-Почесване по главата („неудобно ми е, притеснен съм”);
-Скръстени лакти („противопоставям се на всичко, което чувам”);
-Напълно закриване на очи („губя търпение”);
-Закриване на уста с ръка („едва се въздържам да не говоря”)

Няма коментари:

Публикуване на коментар