11 февруари 2016 г.

Десети ден кърви небето

Десети ден кърви небето вече,
Бог от нас отдавна се отрече...
пресъхнали са коритата на реките
не дават плод нивята,
безплодни са жените,
не раждат кравите, овцете,
а нивите ссухрени изгарят.

Десети ден кърви небето вече,
но ще слезе Ангел с Огнен меч и
ще въздаде кому каквото трябва:
на бедни - хляба,
от богатите ще вземе
и ще ги запрати във котли горящи,
и нивята ще са весели, цъфтящи!

Десети ден кърви небето вече
а утре е на Съд деня последен,
тъй отдавна наш пророк предрече
нека спи спокойно всеки беден.

Няма коментари:

Публикуване на коментар