10 януари 2010 г.

Цикъл Телепатия: "ТВК"

ПС за номера от 7 000 567 до 9 673 034.

Здравейте мои нови абонати! Аз съм вашата ТВК (Теранска Вълнокомуникационна компания). За новите ни възможности както и за някои уникални оферти ще научите в следващия ни безплатен ПС (писмено съобщение).
Целта на това съобщение обаче е да се запознаем. Предназначено е за всички вас от покрайнините – Меркурий, Марс, Венера, както и Европа и Йо – които не сте запознати с нововъведенията ни. Ще се постарая всичко да бъде обяснено подробно, съобразявайки се с тези от вас, които още не са стигнали до телепатичното ниво. И така, започвам:
Местоположение:
Колонията ни и съответно Станцията – тоест аз – се намира на четвъртата планета от системата на Проксима кентавър. Виждате, че вие сте доста облагодетелствани, поради относителната си близост – 4,2 светлинни години, която за нашите вълни е направо нищожна. И понеже мозъчните – особено когато са прецизно и достатъчно добре насочени – вълни са най-бързите, забавянето дори няма да се усеща.
Същност:
Вероятно има и такива между вас, които приемат думите ми твърде буквално и, водени от асоциации считат, че след като казах „Аз съм вашата ТВК”, това означава, че представлявам огромна хилядотонна сграда от бетон или някакъв друг материал. Ха, ха, не, аз съм човек като вас. Земяните вече знаят същността на процеса, защото и сред тях започват да се появяват леки наченки на телепатия, но вие – Марсианци, Венерианци и Меркурианци – не знаете, и затова обяснявам:
Първо, налага се да повторя за не знам си кой път общоизвестния факт, че през живота си един човек използва не повече от 10% от потенциала на своя мозък. Или поне човек като вас. Виждате ли, от момента на стъпването ни на Тера, всички от екипажа започнахме да се чувстваме странно. След около седмица, за голямо наше учудване, открихме, че можем да излъчваме и приемаме мислени съобщения – тоест, станали бяхме телепати. Днес аз и другите подобни на мен използваме 60% от потенциала си, което – макар и по същество не чак толкова много – е шест пъти повече от вас.
Цел:
Понеже колонията ни – както всяка колония в началото, впрочем – беше много бедна, а на Тера няма никакви съществени находища, освен тези на варовик и камъни, с помощта на които правехме първите си селища, се нуждаехме от някакъв вид дейност, който да ни осигурява ресурси. И тази телепатия ни падна като от небето.
Редом с другите професии, се появи и тази на ТВК, един от които съм аз. Останалото по тази точка е засекретена информация, така че съжалявам – –
Както знаете, човешките колонии – особено тези, които са надалеч – изпитват леки неудобства от стотиците парсеци, които ги делят и лекото забавяне от двеста-триста години при разговорите представлява проблем, така че повечето веднага се съгласиха да плащат скромната ни такса.
Ние никога не искаме нещо, от което знаем, че планетата има ограничени количества или изобщо никакви. Чувстваме недостиг на метали, водород и някои други газове, който задоволяваме с търговски – безпилотни – кораби криво-ляво от всички посоки на Галактиката.
Но това не ви засяга пряко. Вече имаме редовни доставки и всичко е наред. Дори сме пренаситени от суровини. От вас, скъпи нови абонати – в замяна на всички екстри и нововъведения – се иска нещо минимално. Само малко място.
Разбирате ли, за да разширим мрежата си до Андромеда и Магелановите облаци, откъдето получихме повиквания, се налага да разполагаме с още доста място, разпределено в Паметни Банки. Вие ще имате уникалната чест да участвате в щурма ни на звездите, и същевременно да получите всички екстри, които нашата ТВК предлага. Честито!
Последици:
Но най-хубавото на това да си Паметна Банка, е това че не се налага да правиш нищо. Вие извадихте необикновен късмет и на вашите номера се падна съхранението на координатите. Тоест, сигналът заето от пулсарите няма да ви тормози през цялото време, а само сутрин от пет до осем и вечер от единадесет до един, но ако подадете заявка – която аз незабавно ще прехвърля към Отделението за заявки (което се поема от триста милиона души в Алтаирската звездна система) – можем да го прехвърлим в подсъзнанието ви и да го заместим с приятна музика.
Освен това, повечето от вас запазват правото си да се ползват с десетпроцентовия си потенциал. И от това по-хубаво, здраве му кажи!
Оплаквания:
Ако все пак – за наше огромно съжаление – не ви е удобно и не приемате огромната роля, която така хубаво ви падна от небето... понеже не можем да губим време да питаме всеки наш абонат поотделно... с огромно удоволствие ще ви прехвърля към отдела за оплаквания, локализиран на една звездна система, разположена в един от по-близките квазари.
При отказ...
Ако пък не желаете да се оплаквате, а просто отказвате да служите в това свято дело, то ние с огромно неудоволствие ви съобщаваме, че нямате никакъв избор. Виждате ли, ако имахме времето и ресурсите да се съобразяваме с претенциите на всички наши абонати, тогава нямаше да сме помръднали от първоначалното си състояние. Съжаляваме.
За военнонастроените...
Предполагам, ще има такива сред вас – особено другарите от Меркурий, известни с кипливия си характер – които може би считат тази височайша чест за гавра с човешките им права... няма как да се сдържа да не направя една аналогия – представете си, че някой търговец, да кажем на дрехи (ние между другото следим, не без известно озадачение, новите писъци на модата на родната си планета), се нуждае спешно от космите на брадата ви, която вие и без това бръснете всеки ден... Няма ли да му ги дадете?
Нека ви спестя съмненията и разсъжденията...
Свободни сте да ни нападнете.
Не разполагаме с никакви оръжия, корабите ни са предимно търговски и пътнически – при това не толкова тежки, колкото бързи и маневрени.
Не разполагаме с щитове или полета.
Ако зависи от мен и другите подобни на мен, ние сме напълно беззащитни. Но... от друга страна, аз съм прост Оператор, а има Войни и Стратези, които се обучават през по-голямата част от живота си – а някои дори управляват кораби в другата част на Галактиката и то, доколкото следя изхода на войните, с доста добър успех – и общо взето са доста посветени във военното изкуство. Не се тревожете, те използват само осем пъти по-голям потенциал от вашите генерали и стратези, но пък вие имате числено превъзходство – понастоящем в малката си колония, въпреки огромните размери на планетата, броят на населението не надхвърля милиард – ако все още считате, че количеството има предимство пред качеството, заповядайте. Пък, преодолеете ли някак си хилядата ни зорки Наблюдателя, чиито обхват е повече от двайсет светлинни години, след което и стотиците ни обучени Войни, които могат да убият или парализират с мозъчните си вълни човек, намиращ се на повече от пет парсека от тях, то вие сте тържествено поканени да ни избиете до един.
А, има и още една подробност. Както казах в началото, всеки – абсолютно всеки – който стъпи на повърхността на планетата ни, до седмица вече притежава телепатични умения, които развива в зависимост от потенциала си. Тъй че, ако има достатъчно неподкупни и обичащи родината и генералите си войници, пратете ги, ние ги чакаме.
Можете да пратите и шпиони... само още една подробност, трябва да са доста изкусни, за да преминат комисията от десет Психолога (които, както можете да предположите, лекуват психичните заболявания на милиарди човеци и дори извънземни; АБСОЛЮТНО БЕЗПЛАТНО, между другото), при положение, че никой не може да лъже по телепатичен път.
Тъй че, драги Меркурианци, Земяни или Марсианци, чакаме бойните ви кораби. Успеете ли да дойдете и да ни свалите, можете да завземете планетата ни...
Е, всъщност, има и още една последна подробност... ако поради някаква причина мрежата ни прекъсне за повече от тридесет и осем от земните ви часове (едно денонощие при нас), един сигнал ще бъде изпратен до всички абонати: Сбогом! Длъжен съм, разбира се, да ви предупредя, че той ще е изпратен с такава интензивност, че, подпомогнат от увеличителните ни централи, ще причини или блокирането, или направо унищожението на мозъка на всеки от абонатите ни.
Какво означава това ли?
Ами, с прости думи, ако ни унищожите, след тридесет и осем часа цялата ви цивилизация, пък и стотици други – човешки или не – ще се превърнат в стадо маймуни (поне оцелелите, а те определено няма да са повече от 0,0001 процент, според изчисленията на нашите Математици и Биолози)
Мисля, че това бе всичко.
Ще бъдете включени към мрежата след едно наше денонощие – тоест тридесет и осем земни часа. Наслаждавайте се на последните си мигове безделничене...
Тииит-тииит-тииит....
Край на предаването.

ПС за номера от 7 000 567 до 9 673 034.

Здравейте отново! Пак съм аз – вашата ТВК. Минаха тридесет и седем от земните ви часове и сега, както бе споменато в първото ПС, получавате приложението с екстрите:
1. Всеки абонат, независимо от статуса си, има право да получи мигновена справка за КОЙТО И ДА Е от останалите абонати. Справката включва пълна информация за лицето – от локализацията му (както постоянното местожителство, така и моментната локация), до лични подробности: включващи мисли, съкровени желания, картинни спомени и други...
2. Абонатите със статус на напреднали имат право на десет безплатни телепатични разговора на седмица. Няма никакви ограничения в избора.
3. Всички абонати получават правото срещу заявка да получават редовните предавания на Системните, Галактическите и Интергалактическите новини в удобно за тях време.
4. За по-специални абонати има картини и преживявания от живописни кътчета.
5. Всички абонати имат право на неограничен брой съобщения за неизправности, нарушения или просто неудобства.

Всички ние от ГВМ (Глобална Вълновокомуникационна мрежа) ви поздравяваме по случай приемането ви като наши абонати! Честито!

Край на предаването.

Няма коментари:

Публикуване на коментар