13 април 2016 г.

Има три вида хора

На света има 3 вида хора. Първите Създават, вторите Поддържат, а третите Рушат. Без тези три вида хора, човешката цивилизация не би излязла от пещерите.
Създатели са всички поети, писатели, журналисти, но също така и инженери, архитекти, дори строители.
Поддържащи са техниците, механиците, но и също така всички, които обслужват - бармани, сервитьори, камериерки...
Рушащи са тези, които взривяват - миньори, пиротехници, но и също така убийци, крадци, измамници - тези хора внасят баланс.

Няма коментари:

Публикуване на коментар