5 април 2016 г.

Съзвездия

ТАЗИ СТАТИЯ НЕ Е МОЯ

В миналото и в ежедневието, под съзвездие се разбира група от звезди. Съзвездието обикновено води името си от обект, на който е оприличена конфигурацията от звездите в групата, например: Скорпион, Орел, Делфин, Лебед, Орион и др. Различните народи са оприличавали различни групи звезди на различни предмети, животни или герои, обикновено свързани с легендите, преданията, бита и културата на съответния народ. Много от имената на съзвездията са свързани с древногръцката митология - Орион, Андромеда,Касиопея, Цефей, Пегас и др. Някои съзвездия носят имената на предмети - според фигурите, образувани от влизащите в тях звезди -Щит, Триъгълник, Стрела и др.
През 1603 г. астрономът Йохан Байер се опитва да внесе ред в съзвездията, като определя точно границите им и пръв въвежда буквените означения на звездите във всяко съзвездие. Тези означения се използват и до днес. Звездите в дадено съзвездие се означават по ред на блясъка им от най ярката към по-слабите с буквите на гръцката азбука. При изчерпване на гръцките букви се ползват латинските букви, а по-нататък и числата. Така най-ярката звезда в дадено съзвездие се бележи с алфа (α), по-бледата - с бета (β) и т.н. Например, най-ярката звезда в съзвездието Голямо куче се бележи с „α CMa“, където CMa е стандартното трибуквено съкращение за Голямо куче (вижте списъка на съзвездията по-долу). Освен тези систематични означения с гръцки и латински букви, някои звезди имат и собствени имена. Например α CMa е известна като Сириус.
С течение на времето различни астрономи ползват различни дефиниции за различните съзвездия и така се достига до нуждата от международна конвенция за границите и имената на всяко съзвездие. Такава конвенция е постигната и утвърдена на първия конгрес наМеждународния астрономически съюз (МАС) през 1922 г.
Така в астрономията днес „съзвездия“ се наричат 88[1] точно разграничени области по небето, обхващащи традиционните съзвездия, повечето с имена, оставени ни от древните народи.
Списък на съвременните съзвездия
Име
Латинско име
Означение
Площ (кв.гр.)
Брой звезди
(до 6
m зв.вел.)
Andromeda
And
721
100
Taurus
Tau
797
125
Gemini
Gem
514
70
Libra
Lib
538
50
Hydrus
Hyi
243
20
Aquarius
Aqr
980
90
Bootes
Boo
905
90
Lupus
Lup
334
70
Corvus
Crv
184
15
Ursa Major
UMa
1279
125
Canis Major
CMa
380
80
Lacerta
Lac
201
35
Columba
Col
270
40
Virgo
Vir
1294
95
Delphinus
Del
189
30
Caelum
Cae
125
10
Draco
Dra
1083
80
Monoceros
Mon
481
85
Eridanus
Eri
1138
100
Grus
Gru
365
30
Ara
Ara
237
30
Pictor
Pic
247
30
Camelopardalis
Cam
756
50
Equuleus
Equ
72
10
Lepus
Lep
290
40
Dorado
Dor
179
20
Ophiuchus
Oph
948
100
Serpens
Ser
637
60
Indus
Ind
294
20
Cassiopeia
Cas
599
90
Carina
Car
494
110
Cetus
Cet
1231
100
Capricornus
Cap
414
50
Auriga
Aur
657
90
Pyxis
Pyx
221
25
Vela
Vel
500
110
Coma Berenices
Com
386
50
Puppis
Pup
673
140
Cygnus
Cyg
805
150
Volans
Vol
141
20
Lyra
Lyr
285
45
Canes Venatici
CVn
467
30
Leo
Leo
947
70
Vulpecula
Vul
268
45
Ursa Minor
UMi
256
20
Canis Minor
CMi
183
20
Leo Minor
LMi
232
20
Mensa
Men
153
15
Microscopium
Mic
209
20
Reticulum
Ret
114
15
Musca
Mus
138
30
Aries
Ari
441
50
Octans
Oct
292
35
Aquila
Aql
653
70
Orion
Ori
594
120
Pavo
Pav
377
45
Pegasus
Peg
1136
100
Circinus
Cir
93
20
Perseus
Per
615
90
Fornax
For
397
35
Antlia
Ant
239
20
Apus
Aps
206
20
Cancer
Cnc
506
60
Pisces
Psc
890
75
Lynx
Lyn
545
60
Corona Borealis
CrB
179
20
Sextans
Sex
313
25
Scorpius
Sco
497
100
Sculptor
Scl
475
30
Sagitta
Sge
80
20
Sagittarius
Sgr
867
115
Telescopium
Tel
251
30
Triangulum
Tri
132
15
Tucana
Tuc
294
25
Phoenix
Phe
469
40
Chamaeleon
Cha
131
20
Hercules
Her
1225
140
Hydra
Hya
1303
130
Centaurus
Cen
1060
150
Cepheus
Cep
588
60
Horologium
Hor
249
20
Crater
Crt
282
20
Scutum
Sct
109
20
Norma
Nor
165
20
Crux
Cru
68
30
Triangulum Australe
TrA
109
20
Corona Australis
CrA
128
25
Piscis Austrinus
PsA
245
25

Няма коментари:

Публикуване на коментар