11 октомври 2011 г.

Момичето

Валеше като из ведро.

Момичето се беше свило на задната седалка. Беше седемнайсет-осемнайсет годишно и премръзнало като мокро мишле. Човекът отвори предната врата и седна зад волана.

Беше вечер.

Нямаше никой наоколо.


Той погледна в огледалото и каза...

Няма коментари:

Публикуване на коментар