8 август 2014 г.

Двата бутона

- Пред теб има един син и един червен бутонказа Съществото и премигна с жълтите си зеницилевият ще активира предавателя, който ще попречи на всяко разумно същество в обсега му да причинява вреда на себе си и на околните.
- Това значи, че никой няма да има право на избор.

Съществото кимна.

- Веднъж активиран, предавателят създава силово поле около себе си и не може да бъде спрян или разрушен. Докато има разумни същества в слънчевата система, те ще бъдат под въздействието му.
- А ние някога ще напуснем ли...

Съществото поклати глава.

- А десният?
- Десният унищожава предавателя.
- Ще може ли той да бъде създаден отново?
- Никой освен нас не може да го създаде, а ние напускаме тази Вселена.
-
Какво ще стане ако не натисна никой бутон?
- Ще умреш.
Съществото отново премигна  - Имаш 5 секунди.

5...

Човекът се замисли.

4...

3...

Той се приближи до бутоните.

2...

Пръстът му докосна повърхността на синия бутон...

Няма коментари:

Публикуване на коментар