29 септември 2015 г.

Двуезично и превод

They lie, they lie before me -
те, твоите прекрасни форми...
They lay, they lay upon me -
те, твоите красиви стомни...
Just pour, just pour onto me
от тях амброзия върху ми...
Then burn, then burn into me
очите свои сребролунни...


Лежат, лежат пред мене -
те, твоите... очи големи...
Тежат, тежат върху ми
те, твоите... ресници лунни...
Излей, излей върху ми
ти сока на измамни думи...
Гори, гори във мене
ликът ти от безкрайно време...

Няма коментари:

Публикуване на коментар