5 януари 2012 г.

Другите сред нас - основи

1. Какво е Абсолютът?

Абсолютът се намира в празното пространство - между атомите, между самите кварки. Тъй като материята в по-голямата си част се състои от празно пространство, може да се каже, че е изградена повече от Абсолют, отколкото от кварки. Знае се, че материята е енергия, затворена в частици. Инертна. А какво е енергията? Енергията е потенциалът на материята да върши работа. Енергията не се губи, тя се трансформира и се освобождава от материята. Тогава какво е Абсолютът? Това е всичко във Вселената, различно от материя и енергия.
Абсолютът има две състояния – нормално (когато не контактува с материята и енергията) и кондензирано (когато контактува с тях). Кондензираното състояние е начинът Абсолютът да се превръща в материя и енергия. Повечето физици веднага ще скочат, че има ЗЗЕ (закон за запазване на енергията) и не е възможно да се създава енергия (или материя). И това е така. Тя просто се пренася от други паралелни Вселени. Абсолютът е обединяващото звено на всички възможни паралелни Вселени. Той е един и същ навсякъде и чрез него може да се пътува от една - в друга. Това пътуване става чрез хиперкубове, които отделят една Вселена от друга.

2. Какво е душата?

Душата е ядро от кондензиран Абсолют, задържано от връзките между невроните и нервните влакна в цялото тяло. Съществуват и натрупвания от Абсолют, които не са души. Наричат се Портали. Първото натрупване на Абсолют в нашата Вселена е довело до началото й, каквато я познаваме. Преди това е имало само нормален Абсолют. Първото натрупване отговаря на Вселенската Душа.

3. Какво е съзнанието?

Между съзнанието и душата има мост, който прехвърля мислите и чувствата от мозъка към ядрото от кондензиран Абсолют. Съзнанията на хората при работата си "отделят" Абсолют, обработват го и го създават в нови паралелни Вселени. Има съзнания, които при работата си създават материя и енергия. Съзнанието е връзката на живото с неживото. То се получава от критичната маса на връзките между невроните и изчезва, когато тези неврони умрат.

4. Какво става след като умрем?

Когато мозъкът умре, връзките между невроните и нервните влакна спират да функционират и вече нищо не задържа душата – ядрото от Абсолют се разпръсква из пространството, връщайки се в нормална форма.

5. Кои са мутантите и защо са такива? Каква е ролята на телепатите?

Човешкият род не е еволюирал физически от стотици хиляди години, дори милиони. Еволюцията при него е била в мозъка. Появили са се същества с по-голямо използване на мозъчния капацитет, същества телепати, телекинетици и т.н. Има няколко вида мутанти – телепати, телекенетици, пирокинетици, Лечители и Създатели. Съзнанието на Разрушителите (вж. 6.) се контролира от телепатите, които са си направили световна мрежа, предхождаща интернет, чрез която общуват и обучават останалите мутанти. Съзнанието на Разрушителите е разклатено, те имат раздвоение на личността и втората личност е нестабилна. Нормалното им състояние, в което не са опасни, е когато втората личност е в латентна форма, което се поддържа от един или няколко телепати. Ако тя напълно поеме контрола, се стига до Преобразуване (вж. 6.) и до Разрушител, чието първостепенно желание е да разруши Земята и може да го направи за секунди, преди да са го спрели. Мутант се става предимно в пубертета. Всички мутанти имат много силно чувство за предназначение, то съответства на морала при хората и на рефлексите при животните.


6. Кои са Другите и какво могат да правят? Какво е Преобразуване?

Понякога при мутациите се появяват същества, които могат да "боравят" с Абсолюта на по-високо ниво. Средното звено между обикновените мутанти и Другите са Лечителите и Създателите – те могат да "боравят" с Абсолюта, но не могат да минат през Преобразуване.
Другите биват Пазители и Разрушители. Скоро, след като дарбата им се прояви, те имат избор, дали да направят Преобразуване, или не. Преобразуването представлява освобождаване на кондензираното ядро - тоест, душата. Електрическите връзки между невроните биват поглъщани от ядрото и съзнанието, каквото го познаваме, престава да съществува.
Новороденият Друг вече не е нито мутант, нито човек. При него има единствено чувство за Баланс. Пазителите считат, че появата на хората и тяхното влияние върху Баланса е положително. Разрушителите считат, че емоциите и мислите на разумните същества объркват Баланса и затова искат да ги избият до крак. След Преобразуване, тялото им запомня формата си. Формата на човешкото тяло е последната форма, която Другият е обитавал и съответно винаги може да се върне към нея - без обаче да се извършват някакви процеси в тялото му. Човешката форма катализира кондензираното ядро и в нея Другите водят битки и се пренасят от една паралелна Вселена в друга. Тялото им може да приема всякаква форма, макар и вътрешният строеж да не е същия. Може да се преобрази в камък, животно или вълна. Може да се превърне в лъчи светлина и да се понесе в пространството.
С помощта на човешката си форма, Другите могат да кондензират Абсолюта около тях и да го превръщат в материя и енергия, като практически те просто извършват преноса им от друга паралелна Вселена. Тъй като те са от кондензиран Абсолют, могат да взаимодействат с материята и енергията, но не могат да създават живи същества и не могат да се размножават. Не могат да разделят същността си на няколко същности и да се намират на различни места. Те са навсякъде и са неделими.


7. Обикновените хора.

Вече говорихме за това какво е душата. Тъй като всеки човек има душа, която е по същество кондензиран Абсолют, той може да влияе на целия Абсолют във Вселената (нормалния), както и на останалите души и на Другите. Но това влияние е обусловено от човешкото съзнание, което е в пъти по-несъвършено от еквивалента му при Другите. То не може да кондензира нормалния Абсолют около него. Не може и да създава материя или енергия от него, защото въображението му не е достатъчно развито, за да може да обхване всички частици, които се пораждат. Тогава каква е ролята на обикновените хора във всичко това? С появата на първия човек и раждането на неговото съзнание, във Вселената настъпва нова ера. Всеки човек може да усети пулса на Вселената и това се случва когато в съзнанието му нахлуят вълни с определена честота (музика) и по тялото му полазват тръпки. Това са нервните окончания, които в този момент вибрират и душата му (ядрото) се свързва с останалия Абсолют. Когато човек генерира мисли и чувства, те влияят на цялата Вселена и се разпростират във формата на вълни в нея със скорост многократно надвишаваща тази на светлината. Въображението не е нищо друго освен (несъвършен) начин да погледнем в другите паралелни Вселени. Важно е да се отбележи, че само материята е обвързана със свойството размер. Душата може да бъде сфера с диаметър 1 мм, може да се разпростре над цялата планета и така да взаимодейства с други души. Тя няма постоянна форма. Правим това всеки ден, без да се замисляме.

8. Еквивалента на съзнание при Другите.

Другите нямат съзнание. Те могат да контактуват с материята и енергията, но не ги виждат като такива. Те усещат нормалния Абсолют във всички форми на материята. Те не общуват с мисли и понятия, нито дори с картини. Те "усещат"...


9. Смисълът на живота.

Смисълът на живота като цяло е да се зароди, да еволюира докато се стигне до разумно същество. Неговата душа е от кондензиран Абсолют и вече може да влияе на цялата Вселена. После, отново чрез еволюция, но този път в мозъка се стига до Другите, които "усещат" и се борят за Баланса.
Пазителите и Разрушителите всъщност са две страни на едно и също, различават се по психологията, която са наследили от човешките същества – тя не може да бъда променена. При еволюцията винаги се стига и до същества телепати. Пропусне ли се този етап, или бъдат ли отстранени прекалено рано, цялата планета бива разрушена от само един Разрушител, създаването на Пазители спира, заедно с целия живот.
Смисълът на живота и целта на Мултивселената е в Баланса.

10. Какво е Балансът?
Мисля по въпроса.

За повече информация, посетете постовете:

Другите сред нас - Войната.

Другите сред нас - допълнение

Няма коментари:

Публикуване на коментар